Banner background

Pályázatok

Munkahelyi képzések támogatása a Tenkes-Térségi Foglalkoztató Kft. munkavállalói számára

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft.

PROJEKT CÍME: Munkahelyi képzések támogatása a  TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft. munkavállalói számára

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 49.801.953 Ft

TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 100%

PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2019.03.12.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP-6.1.6-17-2018-00857

asd

Projekt leírása

A cég fő tevékenysége a textil szálak fonása lett, melyhez korszerű üzem került kialakításra mohácsi telepünkön. Többi telephelyeinken súrolók gyártása és csomagolási bérmunkák zajlanak. A cég mintegy 200 főt foglalkoztat, a munkavállalók 96%-a megváltozott munkaképességű. A vállalat korábbi beruházásait saját erőből és hitelekből finanszírozta.

A képzésekbe bevont munkavállalók digitális kompetenciáikat fejleszthették a képzések során. A képzés célja volt, hogy a cég munkavállalóinak tudás szintjét továbbfejlessze, ezzel hozzájárulva a hatékony munkavégzéshez és a cég eredményességéhez.

A jelen projekt keretében fejlesztendő tevékenység a cég főtevékenysége, a 3299 ’08 Egyéb m.n.s feldolgozóipari tevékenység volt, mely az Irinyi tervben kiemelt fejlesztendő ágazatok közé tartozik. Az ECDL Base képzés e tevékenységi kör fejlesztéséhez kapcsolódik, hiszen a feldolgozóipari tevékenység során ma már elengedhetetlen fontosságú a számítástechnikai tudás.

A projekt keretében ECDL Base képzés keretében digitális írástudást sajátítottak el a munkavállalók. A képzés eredményeként a képzésben résztvevők megfelelnek az információs társadalom elvárásainak, készség szinten használni tudják a számítógépet, hozzájutnak a világhálón található ismeretekhez. Ezen tudásukról a képzés végén nemzetközileg egységes ESDL Base bizonyítványt kaptak. A megvalósuló ECDL Base képzések digitális kompetenciafejlesztése a következő készségek elsajátítására irányult: a képzést elvégzők készségszinten tudják használni a számítógépet, tisztában lesznek a számítógép használat elméleti alapismereteivel, alapvető online, szövegszerkesztési és táblázatkezelési képességekre tesznek szert.

A képzés megkezdése előtt a résztvevőkkel egy előzetes tudásmérés keretében mérték fel a valós képzési szükségleteket. A résztvevők nem csak a képzés végén értékelhették a képzés tartalmát, módszertanát, használhatóságát, a tréner felkészültségét, a képzés egyéb körülményeit, hanem erről folyamatosan visszajelzést adhattak. Az így kapott vélemények, információk a képzés további tervezésénél is segítséget jelentett.

A projekt keretében megvalósuló képzésen 145 fő munkavállaló vett részt, mindannyian megváltozott munkaképességűek. A képzés összesen 120 órás, melyből 36 óra elmélet, 84 óra gyakorlat volt. A tréning tehát egy gyakorlatorientált képzés, mely az IKT tárgyú képzések esetében különösen fontos. A képzés keretében digitális írástudást sajátították el a résztvevők. A képzések ütemezésénél szem előtt kellett tartani a napi üzemmenetet. A projekt megvalósítási helyszínei a cég telephelyinek székhelye illetve, amennyiben a telephely nem volt alkalmas egy a településen bérelt helységben, ahol a képzések lebonyolításához szükséges feltételek adottak voltak.

Munkahelyi képzések támogatása a TENKES.TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft. munkavállalói számára

A TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése

KEDVEZMÉNYEZETT NEVE: TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft.

PROJEKT CÍME: A TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft. modern üzleti és termelési kihívásokhoz való alkalmazkodását segítő fejlesztése

SZERZŐDÖTT TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 324.994.279 Ft

A FELTÉTELESEN VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS ÖSSZEGE: 227.495.995 Ft

A FELTÉTELESEN VISSZATÉRÍTENDŐ TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 70 %

PROJEKT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023. 07. 13.

PROJEKT AZONOSÍTÓ SZÁMA: GINOP_PLUSZ-1.2.1-21-2021-04781

Projekt leírása

Jelen projektben egy modern, könnyűszerkezetes 900 m2 alapterületű textilüzem került megépítésre. A kapacitás bővítéshez, a foglalkoztatottság növeléséhez a saját ingatlanba történő költözés elengedhetetlen volt. Beszerzésre került egy PRESMA ROTO GS 10 E többszerszámos körforgó fröccsöntőgép, 10 db alumínium fröccsöntő szerszámmal, illetve 6 db körkötőgép. Az üzemcsarnokba egy 48kW-os hősszivattyú került beépítésre. Olyan fűtő/hűtő megoldást kerestünk, ami egyrészt környezetbarát, fosszilis anyagok használata nélkül üzemel, másrészt üzemeltetése költséghatékony.

A pályázat adta lehetőséget kihasználva nyelvi képzésen is részt vettünk, továbbá vezetői- és menedzsment fejlesztés tanácsadást igénybe vettünk. Folyamatosan bővülő, növekvő cégünk vezetésének is szüksége van fejlődésre, hogy lépést tarthassunk a vállalat fejlődésével, jól kezeljük a cég struktúrájában bekövetkező változásokat. A beruházással diverzifikálódik a vállalat és stabilabb jövőképet alakíthat ki.

KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ TÁMOGATÁS a Tenkes-Térségi Foglalkoztató Kft. számára

Kedvezményezett neve: TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Korlátolt Felelősségű Társaság 

Projekt címe: GINOP-5.3.17-21-2021-00001 SZ. KKV KAPACITÁSBŐVÍTŐ TÁMOGATÁS 

Elszámolható összköltség: 48 770 800 Ft  

Vissza nem térítendő támogatás összege: 48 770 800 Ft 

Támogatás mértéke: 100,00 % 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2023.07.31. 

Projekt azonosító száma: 3317235617 

asd

Projekt leírása

TENKES-TÉRSÉGI FOGLALKOZTATÓ Kft.-nél 29 fő munkavállaló felvétele megvalósult.  

A felvételre került munkavállalókkal munkaszerződést kötöttünk a pályázati Felhívásban foglaltaknak megfelelően. A foglalkoztatott munkavállalók kiválasztása és felvétele során, együttműködtünk az OFA NKft.-vel, a betöltendő álláshelyek megjelenítésre kerültek a KarrierM állásportálon.  

A létszámbővítés során hozzájárulunk az új munkavállalók szakmai gyakorlati ismereteinek, munkatapasztalatának javulásához azáltal, hogy a foglalkoztatásuk során megfelelő infrastruktúrát és eszközöket biztosítunk a munkavégzésükhöz, gondoskodunk a betanításukról.